Sprawdź ceny korepetycji
Liczba ogłoszeń
87
Najniższa cena
10 zł
Najwyższa cena
100 zł
Średnia cena
29,46 zł
Mediana (wartość środkowa)
25 zł
Dominanta (wartość najczęstsza)
25 zł
Odchylenie standardowe (rozrzut cen)
15,01 zł
Cena typowa
14,45 - 44,47 zł