Treść pytania
Czy piszemy "niezależnie" czy "nie zależnie"?
3 odpowiedzi
Julia Pająk (32 lata) Online, Warszawa
Nauczyciel szkoły podstawowej Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 9 lat

W języku polskim piszemy "niezależnie", jednym łącznym słowem, bez spacji czy myślnika między "nie" a "zależnie". Ważnym jest, aby zachować jednolitość w zapisie tego słowa oraz aby nie wprowadzać zbędnych niejasności w tekście. "Niezależnie" to przysłówek utworzony od przymiotnika "niezależny", który oznacza brak zależności lub oddziaływania jednego elementu na drugi. Może to dotyczyć różnych aspektów, takich jak polityka, ekonomia, relacje międzyludzkie czy działania fizyczne. Zatem, w kontekście właściwego zastosowania języka polskiego, poprawną formą jest "niezależnie".

Wioletta Wiśniewska Online, Gdańsk
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 16 lat

W języku polskim używamy formy "niezależnie" jako jednego słowa, bez odstępu ani myślnika pomiędzy "nie" a "zależnie". Ta zasada interpunkcyjna jest kluczowa, aby utrzymać spójność w zapisie i uniknąć niepotrzebnej dezorientacji czy niejasności w tekście. "Niezależnie" jest przysłówkiem powstałym od przymiotnika "niezależny", wyrażającym brak powiązań lub wpływu jednego elementu na drugi. Warto podkreślić, że zgodnie z poprawną normą językową, właściwym zapisem jest "niezależnie". Natomiast "nie zależnie" jest po prostu błędem.

Kacper Świderski (33 lata) Online, Warszawa
Nauczyciel liceum Licencjat Staż korepetytora: 11 lat

Poprawną formą jest "niezależnie", "nie zależnie" wygląda na zupełnie niespójne połączenie dwóch słów, które w takiej formie nie mają żadnego związku ze sobą nawzajem. "Niezależnie" jest przysłówkiem utworzonym od przymiotnika "niezależny", więc nie ma możliwości innego zapisu tego słowa niż w ten właśnie sposób. Zapis "nie zależnie" jest błędny i może spowodować niezrozumiałość zdania, w którym zostanie użyty.

© eKorki.pl 2004-2024