Zadaj pytanie
Pytania z biologii
Jakie znaczenie mają dla człowieka tłuszcze?
Liliana Jeziorska (20 lat) Online, Zagranica
Student Średnie Staż korepetytora: 2 lata
Tłuszcze mają przede wszystkim funkcję energetyczną - z utleniania 1g tłuszczu otrzymamy aż 9kcal energii (ponad 50% więcej niż z utleniania...
Jaka jest budowa i funkcje łodygi?
Liliana Jeziorska (20 lat) Online, Zagranica
Student Średnie Staż korepetytora: 2 lata
Zwenętrznie, łodyga jest zbudowana z węzłów, międzywęźli i pąków. Na jej szczycie jest umiejscowiony pąk wierzchołkowy, który...
Czy porosty mogą być wskaźnikiem zanieczyszczenia powietrza?
Konrad Majewski (24 lata) Online, Warszawa
Śródmieście
Certyfikat Zweryfikowane umiejętności Korepetytora
Student Staż korepetytora: 9 lat
Szanowni Państwo.
Porosty są organizmami symbiotycznymi zbudowanymi z autotroficznych, zdolnych do przeprowadzania fotosyntezy glonów oraz...
Czym jest oddychanie beztlenowe i które organizmy w ten sposób oddychają?
Konrad Majewski (24 lata) Online, Warszawa
Śródmieście
Certyfikat Zweryfikowane umiejętności Korepetytora
Student Staż korepetytora: 9 lat
Szanowni Państwo.
Oddychanie beztlenowe jest sposobem uzyskiwania energii biologicznie użytecznej pod postacią ATP przez organizmy:
-stale żyjące w...
Czy bakterie mają tez jakieś pozytywne znaczenie?
Konrad Majewski (24 lata) Online, Warszawa
Śródmieście
Certyfikat Zweryfikowane umiejętności Korepetytora
Student Staż korepetytora: 9 lat
Szanowni Państwo.
Znaczenie bakterii niechorobotwórczych w przyrodzie jest zagadnieniem rozległym, a równocześnie często poruszanym w...
Co to jest fotosynteza i jakie jest jej znaczenie ?
Konrad Majewski (24 lata) Online, Warszawa
Śródmieście
Certyfikat Zweryfikowane umiejętności Korepetytora
Student Staż korepetytora: 9 lat
Szanowni Państwo.
Termin "fotosynteza" opisuje szereg procesów metabolicznych pozwalających na...
Czy to prawda, że alkohol zatrzymuje tempo metabolizmu?
Konrad Majewski (24 lata) Online, Warszawa
Śródmieście
Certyfikat Zweryfikowane umiejętności Korepetytora
Student Staż korepetytora: 9 lat
Szanowni Państwo.
Etanol podlega w naszym organizmie metabolizmowi w hepatocytach. Jest on utleniany do aldehydu octowego przy...

Strona