Zadaj pytanie
Pytania z chemii
Jakie są różnice między reakcjami endoenergetycznymi a egzoenergetycznymi?
Kacper Świderski (33 lata) Online, Warszawa
Nauczyciel liceum Licencjat Staż korepetytora: 11 lat
Reakcje endoenergetyczne i egzoenergetyczne to dwa różne typy reakcji chemicznych, które różnią się pod względem energii....
Jakie są podstawowe zasady budowy atomu i jakie są właściwości poszczególnych cząstek subatomowych?
Kacper Świderski (33 lata) Online, Warszawa
Nauczyciel liceum Licencjat Staż korepetytora: 11 lat
Atom składa się z trzech podstawowych składników: protonów, neutronów i elektronów. Protony są cząstkami o dodatnim...
Jak obliczyć masę molową związku chemicznego, co trzeba wziąć pod uwagę?
Kacper Świderski (33 lata) Online, Warszawa
Nauczyciel liceum Licencjat Staż korepetytora: 11 lat
Aby obliczyć masę molową związku chemicznego, musisz wziąć pod uwagę liczbę atomów każdego pierwiastka w cząsteczce oraz ich masy atomowe....
Jak rozwiązuje się równania chemiczne, czy jest jakiś ogólny schemat?
Julia Pająk (32 lata) Online, Warszawa
Nauczyciel szkoły podstawowej Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 9 lat
Rozwiązywanie równań chemicznych można opisać w kilku krokach. Na początek, zapisujemy reakcję chemiczną z uwzględnieniem reagentów i...
Jakie są podstawowe zasady chemii fizycznej, takie jak kinetyka chemiczna, termodynamika, i jakie są ich zastosowania w praktyce?
Julia Pająk (32 lata) Online, Warszawa
Nauczyciel szkoły podstawowej Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 9 lat
Chemia fizyczna to dziedzina chemii, która bada zachowanie się substancji chemicznych. Dwoma podstawowymi gałęziami tej dziedziny są kinetyka...
Czym dokładnie jest równowaga chemiczna?
Bogdan Godlewski (36 lat) Online, Kraków
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 14 lat
Równowaga chemiczna to stan, w którym w reakcji chemicznej ilość produktów i reagentów pozostaje względnie stała w...
Jakie są różnice między wiązaniami kowalencyjnymi i jonowymi?
Julia Pająk (32 lata) Online, Warszawa
Nauczyciel szkoły podstawowej Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 9 lat
Oba rodzaje wiązań, kowalencyjne i jonowe, mają swoje charakterystyczne właściwości i sposoby powstawania. Wiązania kowalencyjne są silniejsze od...
Jakie są właściwości kwasów i zasad? Jakie reakcje zachodzą między kwasami i zasadami?
Kacper Świderski (33 lata) Online, Warszawa
Nauczyciel liceum Licencjat Staż korepetytora: 11 lat
Kwasy i zasady wykazują różne właściwości chemiczne, które można wykorzystać w reakcjach chemicznych. Kwas to substancja, która...
Na czym polegają różnice pomiędzy chemią organiczną i nieorganiczną?
Kacper Świderski (33 lata) Online, Warszawa
Nauczyciel liceum Licencjat Staż korepetytora: 11 lat
Moi poprzednicy nie wspomnieli jeszcze, że chemia organiczna i nieorganiczna różnią się także pod względem swoich obszarów zastosowań i...

Strona

© eKorki.pl 2004-2024