Treść pytania
Jak zmienia się gęstość wody w zależności od temperatury i stanu skupienia?
1 odpowiedź
Aneta Żebrowska Online, Warszawa
Absolwent wyższej uczelni Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 7 lat

1) Temperatura

Gęstość wody jest największa w +4 stopniach Celsjusza. Poniżej oraz powyżej tej temperatury gęstość wody maleje. 
 

2) Stan skupienia 

Największą gęstość ma woda w stanie ciekłym, a najmniejszą w stanie gazowym.
Ciekły > Stały > Gazowy 

 

 

Inne pytania z chemii
Dlaczego ugryzione jabłko sinieje po jakimś czasie?
Aneta Żebrowska Online, Warszawa
Absolwent wyższej uczelni Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 7 lat
Po ugryzieniu jabłka do uszkodzonej tkanki roślinnej dostaje się tlen. W jego obecności enzym oksydaza polifenolowa w chloroplastach w...
W wyniku jakiej reakcji powstaje kamień w wodzie? Jak mu można zapobiegać?
Adam Żuczek (26 lat) Online, Gdańsk
Siedlce
Student Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 6 lat
Kamień kotłowy jest konsekwencją, głównie, wytrącania się z niej rozpuszczonych kationów wapnia (Ca2+) oraz magnezu (Mg2+), w...