Treść pytania
Jak zmienia się gęstość wody w zależności od temperatury i stanu skupienia?
1 odpowiedź
Aneta Żebrowska Online, Warszawa
Absolwent wyższej uczelni Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 8 lat

1) Temperatura

Gęstość wody jest największa w +4 stopniach Celsjusza. Poniżej oraz powyżej tej temperatury gęstość wody maleje. 
 

2) Stan skupienia 

Największą gęstość ma woda w stanie ciekłym, a najmniejszą w stanie gazowym.
Ciekły > Stały > Gazowy