Treść pytania
Czy to prawda, że alkohol zatrzymuje tempo metabolizmu?
1 odpowiedź
Konrad Majewski (26 lat) Online, Warszawa
Śródmieście
Certyfikat Zweryfikowane umiejętności Korepetytora
Student Staż korepetytora: 11 lat

Szanowni Państwo.
Etanol podlega w naszym organizmie metabolizmowi w hepatocytach. Jest on utleniany do aldehydu octowego przy udziale:
-dehydrogenazy alkoholowej - główny szlak
-układu MEOS - systemu mikrosomalnego utleniania, istotna rola cytochromu P450
-katalazy
Otrzymany przy udziale wskazanych powyżej enzymów aldehyd octowy podlega dalszym przekształceniom przy udziale mitochondrialnej i cytoplazmatycznej dehydrogenazy alkoholowej do kwasu octowego.
"Zatrzymanie tempa metabolizmu" zawarte w pytaniu możemy interpretować wielorako. Z jednej strony, etanol będąc metabolizowany przez cytochrom P450 wchodzi w interakcje z lekami przekształcanymi przez ten sam układ, przez co może prowadzić do zwiększenia bądź zmniejszenia ich stężenia w surowicy. W kwestii wpływu etanolu na "tempo metabolizmu" w rozumieniu dietetycznym, poniżej przesyłam opublikowany w 2018 r. w The Lancet artykuł:

No level of alcohol consumption improves health
https://www.thela(...)140-6736(18)31571-X/fulltext

Z wyrazami szacunku oraz pozdrowieniami
Konrad Majewski

© eKorki.pl 2004-2024