Treść pytania
Jakie są rodzaje tekstów literackich? Czym różnią się od siebie powieść, opowiadanie, dramat i poezja?
3 odpowiedzi
Joanna Online, Kraków
Nauczyciel szkoły podstawowej Wyższe magisterskie

Zdaje się, że w pytaniu chodzi o rodzaje literackie. 

Są trzy rodzaje literackie: liryka, epika i dramat.

Aby je odróżnić, można zadać sobie pytania: 

1. Kto i o czym mówi w utworze?

2. W jaki sposób mówi? (jaka jest forma podawcza)

3. Do kogo mówi? (kto jest odbiorcą, adresatem)

4. Jak podzielony jest tekst?

Wioletta Wiśniewska Online, Gdańsk
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 16 lat

Istnieje wiele rodzajów tekstów literackich, z których niektóre to:

 1. Powieść: Długi utwór prozatorski, który opowiada rozbudowaną historię i rozwija postacie. Przykłady to "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego czy "Wojna i pokój" Lwa Tołstoja.

 2. Opowiadanie: Krótki utwór prozatorski, zwykle skupiający się na jednym wątku lub krótkiej historii. Przykładem jest "Metamorfoza" Franza Kafki.

 3. Poezja: Utwory, które wyrażają myśli i emocje za pomocą rytmu, dźwięku i rymu. Przykłady to wiersze takie jak "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza czy "Wiersze wybrane" Emily Dickinson.

 4. Dramat: Teksty przeznaczone do wystawiania na scenie teatralnej, skupiające się na dialogach i działaniach postaci. Przykłady to "Romeo i Julia" Williama Shakespeare'a czy "Antygona" Sofoklesa.

 5. Esej: Krótki utwór literacki, w którym autor wyraża swoje refleksje, opinie lub analizy na dany temat. Przykładem jest eseista Michel de Montaigne.

 6. List: Forma komunikacji pisemnej, w której autor kieruje swoje myśli lub emocje do określonego adresata. Przykładem jest "Listy do przyjaciela" J.R.R. Tolkiena.

 7. Dziennik: Tekst prowadzony na bieżąco, w którym autor rejestruje swoje myśli, przeżycia i obserwacje. Przykładem jest "Dziennik" Anny Frank.

 8. Reportaż literacki: Tekst, który łączy elementy literatury z faktycznymi wydarzeniami, mając na celu ukazanie rzeczywistości w bardziej literacki sposób. Przykładem jest "Raport Broń i inne amerykańskie opowieści" Huntera S. Thompsona.

 9. Przypowieść: Krótka narracja, która często ma na celu przekazanie morału lub przesłania. Przykładem jest "Biblia" i jej liczne przypowieści.

Julia Pająk (32 lata) Online, Warszawa
Nauczyciel szkoły podstawowej Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 9 lat
 1. Powieść:

  • Jest to długi utwór prozatorski, zazwyczaj liczący wiele stron.
  • Skupia się na rozbudowanej fabule i rozwijaniu postaci.
  • Pozwala na rozwinięcie wielu wątków, pobocznych historii i detali.
  • Autor ma dużą swobodę w budowaniu świata i kreowaniu postaci.
 2. Opowiadanie:

  • Jest to krótki utwór prozatorski, zazwyczaj skupiający się na jednym wątku lub krótkiej historii.
  • Charakteryzuje się skondensowanym stylem i ograniczoną ilością postaci.
  • Autor stara się przekazać jedno główne przesłanie lub doświadczenie.
 3. Dramat:

  • Tekst przeznaczony do wystawiania na scenie teatralnej.
  • Skupia się na dialogach i działaniach postaci.
  • Obejmuje scenariusz, kwestie, opisy scen i reżyserialne wskazówki.
  • Autor pisze z myślą o wykonywaniu utworu na scenie, a nie tylko czytaniu.
 4. Poezja:

  • Utwory poetyckie wyrażają myśli i emocje za pomocą rytmu, dźwięku i rymu.
  • Charakteryzują się kompresją języka i często używają metafor i symboli.
  • Autorzy starają się tworzyć estetyczne i rytmiczne teksty.
© eKorki.pl 2004-2024