Treść pytania
Jakie problemy społeczne, kulturowe i religijne porusza dramat “Wesele”?
2 odpowiedzi
Wioletta Wiśniewska Online, Gdańsk
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 16 lat
  1. Konflikt narodowościowy i kulturowy: "Wesele" to opowieść o weselu polskiego chłopca, Werny, z dziewczyną o niemieckim pochodzeniu, Zosią. Konflikt między polskością a niemieckością jest jednym z głównych motywów w utworze. Wyspiański pokazuje, jak różnice kulturowe i narodowościowe mogą prowadzić do napięć i konfliktów społecznych.

  2. Konflikt pokoleń: W dramacie "Wesele" można dostrzec także konflikt między młodszym a starszym pokoleniem. Młodzi bohaterowie, reprezentowani przez Wernę i Zosię, mają inne wartości i oczekiwania niż ich starsi krewni. To prowadzi do konfliktów i nieporozumień między pokoleniami.

  3. Religia: Wesele to także dzieło, które porusza temat roli religii w życiu społecznym. Akcja rozgrywa się w kontekście tradycyjnego wesela wiejskiego, które jest okazją do wielu obrzędów i zwyczajów religijnych. Jednak dramat kwestionuje hipokryzję i zakłamanie wiary, szczególnie w kontekście postaw i zachowań niektórych postaci.

  4. Konflikt społeczny: Wyspiański ukazuje także konflikty społeczne, które wynikają z napięć klasowych i ekonomicznych. Bohaterowie reprezentują różne warstwy społeczne, co prowadzi do konfliktów i napięć między nimi.

  5. Rola sztuki i artysty: Wesele to także refleksja nad rolą sztuki i artysty w społeczeństwie. Postać malarza, który jest jednym z gości weselnych, symbolizuje artystyczną wrażliwość i pragnienie wyrażenia piękna w sztuce. Jednak jego obecność również prowokuje pytania o rolę artysty w społeczeństwie.

Julia Pająk (32 lata) Online, Warszawa
Nauczyciel szkoły podstawowej Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 9 lat

Dramat "Wesele" Stanisława Wyspiańskiego dotyka problemów narodowościowych, konfliktu pokoleń, roli religii, konfliktów społecznych i roli sztuki w społeczeństwie. Wyspiański ukazuje napięcia między polskością a niemieckością, konflikty między młodszym a starszym pokoleniem oraz rolę religii w życiu społecznym. Dramat kwestionuje zakłamanie wiary i hipokryzję. Ukazuje również konflikty klasowe i ekonomiczne w społeczeństwie. Wesele to także refleksja nad rolą artysty i sztuki w społeczeństwie.

© eKorki.pl 2004-2024