Treść pytania
Jakie są zasady pisowni wielkich liter w języku polskim?
2 odpowiedzi
Julia Pająk (32 lata) Online, Warszawa
Nauczyciel szkoły podstawowej Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 9 lat

W języku polskim obowiązują pewne zasady dotyczące pisowni wielkich liter. Oto najważniejsze z nich:

 1. Początek zdania: Każde zdanie rozpoczyna się wielką literą. Na przykład: "Jestem bardzo szczęśliwy".

 2. Imiona i nazwiska: Wszystkie imiona (zarówno osobowe jak i geograficzne) oraz nazwiska pisane są z wielkiej litery. Na przykład: "Jan Kowalski", "Warszawa".

 3. Tytuły: Wszystkie tytuły (książek, filmów, piosenek itp.) zapisujemy wielką literą. Na przykład: "Pan Tadeusz", "Harry Potter i Kamień Filozoficzny", "Bohemian Rhapsody".

 4. Święta i uroczystości: Nazwy świąt i uroczystości pisane są wielką literą. Na przykład: "Boże Narodzenie", "Wielkanoc".

 5. Nazwy geograficzne: Nazwy krajów, miast, rzek, gór itp. zapisujemy wielką literą. Na przykład: "Polska", "Kraków", "Wisła", "Tatry".

 6. Nazwy miesięcy i dni tygodnia: Miesiące oraz dni tygodnia pisane są wielką literą. Na przykład: "Styczeń", "Poniedziałek".

 7. Skróty i inicjały: Skróty oraz inicjały pisane są z wielkiej litery. Na przykład: "Polskie Radio SA", "J. K. Rowling".

Warto pamiętać, że pisownia wielkich liter ma znaczenie, ponieważ może wpływać na znaczenie danego zdania lub wyrazu. Dlatego warto przestrzegać tych zasad, aby zachować poprawność językową.

Wioletta Wiśniewska Online, Gdańsk
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 16 lat
 1. Wielka litera na początku zdania.
 2. Wielka litera w nazwach własnych (imię, nazwisko, nazwa miejscowości itp.).
 3. Wielka litera w tytułach, podtytułach i nazwach dzieł.
 4. Wielka litera w skróconych nazwach państw, kontynentów, organizacji.
 5. Wielka litera w zwrotach grzecznościowych i tytułach osób.
 6. Wielka litera w wyrazach, które są skrótem lub akronimem.
 7. Wielka litera w innych sytuacjach wyróżnienia, np. wyrazów podkreślonych.
 8. Wielkie litery w innych przypadkach wyjątkowych, np. w wyrażeniach szczególnie uroczystych czy w obrządkach religijnych.
© eKorki.pl 2004-2024