Treść pytania
Jak tworzyć pytania z czasownikiem modalnym "must" ?
2 odpowiedzi
Kacper Świderski (33 lata) Online, Warszawa
Nauczyciel liceum Licencjat Staż korepetytora: 11 lat

Czasownik modalny "must" w języku angielskim jest używany do wyrażania konieczności, obowiązku lub pewności. Aby stworzyć pytania z czasownikiem modalnym "must", możesz zastosować następującą strukturę:

 1. Pytania ogólne:

  • Must + podmiot + czasownik w bazie + reszta zdania?

  Przykłady:

  • Must she finish the report today? (Czy ona musi dzisiaj skończyć raport?)
  • Must they attend the meeting tomorrow? (Czy oni muszą jutro uczestniczyć w spotkaniu?)
 2. Pytania szczegółowe:

  • Why/What/Where/When + must + podmiot + czasownik w bazie + reszta zdania?

  Przykłady:

  • Why must he complete the assignment so quickly? (Dlaczego on musi tak szybko skończyć zadanie?)
  • What must we bring to the event? (Co musimy przynieść na to wydarzenie?)
  • Where must she go after work? (Dokąd ona musi iść po pracy?)
 3. Pytania alternatywne:

  • Must + podmiot + czasownik w bazie + reszta zdania, czy must + podmiot + czasownik w bazie + reszta zdania?

  Przykłady:

  • Must he complete the task today, or must he do it tomorrow? (Czy on musi skończyć zadanie dzisiaj, czy może jutro?)
  • Must they submit the form online, or must they fill it out by hand? (Czy oni muszą złożyć formularz online, czy wypełnić go ręcznie?)

Pamiętaj, że "must" jest stosowane w pytaniach, aby dowiedzieć się o konieczności lub obowiązku. W odpowiedziach na tego rodzaju pytania można użyć "must" lub "must not" (w skrócie "mustn't") w zależności od kontekstu.

Bogdan Godlewski (36 lat) Online, Kraków
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 14 lat

Aby tworzyć pytania ogólne, użyj struktury: "Must + podmiot + czasownik w bazie + reszta zdania?" Przykład: "Must she finish the report today?"

W pytaniach szczegółowych, użyj struktury: "Why/What/Where/When + must + podmiot + czasownik w bazie + reszta zdania?" Przykład: "Why must he complete the assignment so quickly?"

W pytaniach alternatywnych, użyj struktury: "Must + podmiot + czasownik w bazie + reszta zdania, czy must + podmiot + czasownik w bazie + reszta zdania?" Przykład: "Must he complete the task today, or must he do it tomorrow?"

© eKorki.pl 2004-2024