Treść pytania
Jakie są najważniejsze czasowniki nieregularne w języku rosyjskim? Jakie są ich odmiany w różnych czasach i trybach?
2 odpowiedzi
Wioletta Wiśniewska Online, Gdańsk
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 16 lat

W języku rosyjskim istnieje wiele czasowników nieregularnych, które różnią się odmianą w różnych czasach i trybach. Poniżej przedstawiam niektóre z najważniejszych czasowników nieregularnych oraz ich odmianę w czasach przeszłym, teraźniejszym i przyszłym w trybie oznajmującym.

 1. Быть (byt') - być:

  • Czas przeszły: был (był), была (była), было (było), были (byli).
  • Czas teraźniejszy: есть (jest).
 2. Иметь (imiet') - mieć:

  • Czas przeszły: имел (imił), имела (imiła), имело (imiło), имели (imili).
  • Czas teraźniejszy: имею (imieju), имеешь (imiejesz), имеет (imiejet), имеем (imiem), имеете (imiejetie), имеют (imiejut).
 3. Идти (idti) - iść:

  • Czas przeszły: шёл (szioł), шла (szła), шло (szło), шли (szli).
  • Czas teraźniejszy: иду (idu), идёшь (idiosz), идёт (idiot), идём (idiom), идёте (idiotie), идут (idut).
 4. Есть (jest') - jeść:

  • Czas przeszły: ел (jel), ела (jela), ело (jelo), ели (jeli).
  • Czas teraźniejszy: ем (jem), ешь (jesz), ест (jest), едим (jedim), едите (jeditie), едят (jediat).
 5. Пить (pit') - pić:

  • Czas przeszły: пил (pił), пила (pila), пило (pilo), пили (pili).
  • Czas teraźniejszy: пью (piu), пьёшь (pjosz), пьёт (pjot), пьём (pjomiem), пьёте (pjotie), пьют (pjut).
Kacper Świderski (33 lata) Online, Warszawa
Nauczyciel liceum Licencjat Staż korepetytora: 11 lat

W języku rosyjskim istnieje wiele czasowników nieregularnych, ale kilka z nich jest szczególnie ważnych. Jednym z najważniejszych jest czasownik "быть" (byt'), który ma nieregularne odmiany we wszystkich czasach i trybach. Przykładowo, w czasie teraźniejszym: "я есть" (ja jest'), "ты есть" (ty jest'), "он/она/оно есть" (on/ona/ono jest'). W czasie przeszłym: "я был/была/было" (ja byl/była/było), "ты был/была/было" (ty byl/była/było), "он/она/оно был/была/было" (on/ona/ono byl/była/było). W czasie przyszłym: "я буду" (ja budu), "ты будешь" (ty budeš), "он/она/оно будет" (on/ona/ono budeť).

© eKorki.pl 2004-2024