Treść pytania
Czy mógłby ktoś wyjaśnić mi, jakie rodzaje zdań warunkowych istnieją w języku włoskim i jak ich używać?
2 odpowiedzi
Wioletta Wiśniewska Online, Gdańsk
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 16 lat
 1. Zerowy Rodzaj Warunkowy:

  • Charakteryzuje się ogólną prawdą lub prawidłowością, która zachodzi, gdy spełniony jest warunek.
  • W języku włoskim to czasownik w czasie teraźniejszym w obu częściach zdania.

  Przykład:

  • Se piove, la strada diventa scivolosa. (Jeśli pada deszcz, droga staje się śliska.)
 2. Pierwszy Rodzaj Warunkowy:

  • Wyraża możliwe lub prawdopodobne zdarzenie w przyszłości, jeśli spełni się określony warunek.
  • W języku włoskim używa się czasu teraźniejszego w części zdania dotyczącej warunku oraz czasu przyszłego w części dotyczącej konsekwencji.

  Przykład:

  • Se studierai sodo, passerai l'esame. (Jeśli będziesz solidnie się uczyć, zdasz egzamin.)
 3. Drugi Rodzaj Warunkowy:

  • Wyraża hipotetyczne zdarzenie w teraźniejszości lub przyszłości, które jest mało prawdopodobne lub niemożliwe do spełnienia.
  • W języku włoskim używa się formy koniugacji zwanej "congiuntivo imperfetto" w części zdania dotyczącej warunku oraz czasu przyszłego w części dotyczącej konsekwencji.

  Przykład:

  • Se avessi più soldi, comprerei una macchina nuova. (Gdybym miał więcej pieniędzy, kupiłbym nowy samochód.)
 4. Trzeci Rodzaj Warunkowy:

  • Wyraża hipotetyczne zdarzenie w przeszłości, które nie mogło się wydarzyć, ale gdyby się wydarzyło, skutkowałoby pewnym rezultatem w przeszłości.
  • W języku włoskim używa się formy koniugacji zwanej "congiuntivo trapassato" w części zdania dotyczącej warunku oraz "condizionale passato" w części dotyczącej konsekwencji.

  Przykład:

  • Se avessi studiato medicina, sarei diventato medico. (Gdybym studiował medycynę, zostałbym lekarzem.)
Julia Pająk (32 lata) Online, Warszawa
Nauczyciel szkoły podstawowej Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 9 lat

Zerowy Rodzaj Warunkowy: Charakteryzuje się ogólną prawdą lub prawidłowością, która zachodzi, gdy spełniony jest warunek. Używa się wówczas czasu teraźniejszego w obu częściach zdania.

Pierwszy Rodzaj Warunkowy: Wyraża możliwe lub prawdopodobne zdarzenie w przyszłości, jeśli spełni się określony warunek. Używa się wtedy czasu teraźniejszego w części dotyczącej warunku oraz czasu przyszłego w części dotyczącej konsekwencji.

Drugi Rodzaj Warunkowy: Wyraża hipotetyczne zdarzenie w teraźniejszości lub przyszłości, które jest mało prawdopodobne lub niemożliwe do spełnienia. Używa się "congiuntivo imperfetto" w części dotyczącej warunku oraz czasu przyszłego w części dotyczącej konsekwencji.

Trzeci Rodzaj Warunkowy: Wyraża hipotetyczne zdarzenie w przeszłości, które nie mogło się wydarzyć, ale gdyby się wydarzyło, skutkowałoby pewnym rezultatem w przeszłości. Używa się "congiuntivo trapassato" w części dotyczącej warunku oraz "condizionale passato" w części dotyczącej konsekwencji.

© eKorki.pl 2004-2024