Treść pytania
Dlaczego kombinatoryka kojarzy się z kombinowaniem? Skąd się wzięła ta śmieszna nazwa? Nauczyciel matematyki mnie wyśmiał jak zadałem to pytanie, mam nadzieję, że tu się dowiem... jak nie to trudno...
1 odpowiedź

Słowo "kombinować" jest zapożyczeniem z języka angielskiego(a sięgając jeszcze głębiej ma źródłosłów w łacinie) i oznacza oryginalnie "łączyć ze sobą/łączyć w całość". Jest to dobre termin na określenie przedmiotu badać kombinatoryki - zliczaniu kombinacji, wariacji czy permutacji - czyli pewnych połączonych ze sobą(odpowiednią relacją) elementów jakiegoś zbioru.

W języku polskim słowo rozszerzyło swoje znaczenie i stało się wieloznaczne, stąd bierze się humorystyczne skojarzenie z jego potocznym rozumieniem(podobne reakcje zdaje się wywoływać nazwa szerszej dziedziny, w której skład wchodzi kombinatoryka - matematyki dyskretnej)