Treść pytania
Jaki szyk zdania spotyka się w języku niemieckim, jak poprawnie składać zdania?
2 odpowiedzi
Wioletta Wiśniewska Online, Gdańsk
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 16 lat

W języku niemieckim, kolejność słów w zdaniu jest zazwyczaj następująca: podmiot - orzeczenie - dopełnienie. To jest podstawowy szyk zdania. Oczywiście, istnieją różne odmiany i modyfikacje w zależności od kontekstu, ale ogólnie rzecz biorąc, ten szyk jest powszechny. Oto kilka przykładów:

 1. Podstawowy szyk zdania:

  • Ich (podmiot) gehe (orzeczenie) ins Kino (dopełnienie) - Idę do kina.
 2. Szyk zdania w pytaniach:

  • Gehst du (podmiot) ins Kino (dopełnienie)? - Idziesz do kina?
  • Wann (kiedy) gehst du (podmiot) ins Kino (dopełnienie)? - Kiedy idziesz do kina?
 3. Szyk zdania w zdaniach rozkazujących:

  • Geh (orzeczenie) ins Kino (dopełnienie)! - Idź do kina!
 4. Szyk zdania w zdaniach podrzędnych:

  • Ich denke (orzeczenie), dass (spójnik podrzędny) du (podmiot) ins Kino (dopełnienie) gehst (orzeczenie) - Myślę, że idziesz do kina.
 5. Szyk zdania z przysłówkami czasu/miejsca:

  • Gestern (wczoraj) bin ich (podmiot) ins Kino (dopełnienie) gegangen (orzeczenie) - Wczoraj poszedłem do kina.

Pamiętaj, że istnieją także inne konstrukcje zdaniowe, takie jak szyk końcowy (inwersja), który występuje w pytaniach lub zdaniach warunkowych, oraz szyk przestawny, który polega na umieszczeniu części orzeczenia na początku zdania w celu podkreślenia pewnego elementu.

Bogdan Godlewski (36 lat) Online, Kraków
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 14 lat

Standardowy szyk zdania w niemieckim to: podmiot - orzeczenie - dopełnienie. W pytaniach występuje inwersja, a zdania rozkazujące mają orzeczenie na początku. W zdaniach podrzędnych używamy spójników. Przysłówki czasu/miejsca mogą zmieniać szyk. Istnieją także szyk końcowy (inwersja) i szyk przestawny. Deklinacje rzeczowników, przymiotników i zaimków są ważne i trzeba poświęcić czas na naukę, by poprawnie konstruować zdania po niemiecku.

© eKorki.pl 2004-2024