Treść pytania
Jak tworzyć pytania w języku niemieckim i jakie są różnice w budowie pytań w porównaniu do języka polskiego?
3 odpowiedzi
Kacper Świderski (33 lata) Online, Warszawa
Nauczyciel liceum Licencjat Staż korepetytora: 11 lat

Tworzenie pytań w języku niemieckim różni się nieco od języka polskiego.

 1. Pytania zaczynają się od czasownika lub czasownika modalnego:

  • Czytam książkę. -> Lese ich ein Buch?
  • Ona śpi. -> Schläft sie?
 2. Czasownik zostaje umieszczony na początku zdania, a podmiot przechodzi za czasownik:

  • Masz psa. -> Hast du einen Hund?
  • Oni idą do szkoły. -> Gehen sie zur Schule?
 3. W zdaniach pytających występuje inwersja, czyli szyk zdania odwraca się:

  • Ona jest studentką. -> Ist sie Studentin? (zamiast: Sie ist Studentin?)
  • Macie czas? -> Habt ihr Zeit? (zamiast: Ihr habt Zeit?)
 4. Często pytania wymagają użycia partykuły pytającej (Fragepartikel) na początku zdania:

  • Czy wiesz, gdzie jest biblioteka? -> Weißt du, wo die Bibliothek ist?
  • Czy jesteś głodny? -> Bist du hungrig?
 5. W przypadku pytań wymagających odpowiedzi "tak" lub "nie", stosuje się pytanie zarówno w zdaniu twierdzącym, jak i pytającym:

  • Jesteś Hiszpanem. -> Bist du Spanier? (twierdzące)
   • Tak, jestem Hiszpanem. -> Ja, ich bin Spanier. (odpowiedź "tak")
   • Nie, nie jestem Hiszpanem. -> Nein, ich bin kein Spanier. (odpowiedź "nie")
 6. Pytania o informacje pytające o osobę, miejsce, czas itp. zazwyczaj mają specyficzną strukturę i nie występuje inwersja:

  • Gdzie mieszkasz? -> Wo wohnst du?
  • Kto to jest? -> Wer ist das?
  • Kiedy wrócisz? -> Wann kommst du zurück?
Bogdan Godlewski (36 lat) Online, Kraków
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 14 lat

W języku niemieckim pytania są zwykle tworzone przez inwersję, czyli odwrócenie kolejności podmiotu i czasownika. W zdaniu twierdzącym, podmiot znajduje się przed czasownikiem, natomiast w pytaniach czasownik jest umieszczany przed podmiotem. Na przykład, zdanie twierdzące "Ich esse Pizza" (Jem pizzę) w pytaniu zostaje zmienione na "Isst du Pizza?" (Czy jesz pizzę?).

Również w języku niemieckim w pytaniach często używa się słów pytających, takich jak "Wer?" (Kto?), "Was?" (Co?), "Wo?" (Gdzie?), "Wann?" (Kiedy?), "Warum?" (Dlaczego?), "Wie?" (Jak?) itp. Są one umieszczane na początku zdania. Na przykład, "Wo wohnst du?" (Gdzie mieszkasz?).

Różnice w budowie pytań między językiem niemieckim a polskim polegają na konieczności inwersji w niemieckim oraz na różnych słowach pytających. W języku polskim pytania często są tworzone poprzez dodanie partykuły pytajnej, jak "czy" na początku zdania. Na przykład, zdanie twierdzące "Jem obiad" w pytaniu zostaje zmienione na "Czy jesz obiad?".

Wioletta Wiśniewska Online, Gdańsk
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 16 lat

W języku niemieckim pytania tworzymy poprzez umieszczenie czasownika na początku zdania. W przypadku pytań zamieniamy również kolejność podmiotu i orzeczenia. W języku niemieckim stosujemy również słowo pytające na początku zdania, na przykład "Wer" (kto), "Was" (co), "Wie" (jak), "Wo" (gdzie), "Wann" (kiedy) itp.

© eKorki.pl 2004-2024