Treść pytania
Czy wyrazy bynajmniej i przynajmniej znaczą to samo? Proszę o wyjaśnienie tych wyrazów w ludzki sposób, bo wiecznie mam z tym problem
2 odpowiedzi

Bynajmniej to synonim wyrazu nie. Jest po prostu zaprzeczeniem. Przykład:

-Lubisz język polski?

-Bynajmniej!

Przynajmniej to synonim wyrazu minimum. 

-Widziałeś ten film?

-Przynajmniej 2 razy!

Radosława Górska Online, Bydgoszcz
Nauczyciel liceum Wyższe magisterskie Staż korepetytora: 36 lat

Nie. Przynajmniej znaczy minimalny, możliwy do zaakceptowania przez mówiącego zakres czegoś;, czyli na przykład: Wypij przynajmniej kilka łyków wody.

Bynajmniej oznaczy przeczenie zawarte w wypowiedzi, czyli na przykład: Przegrał, bynajmniej nie z winy sędziego. 

Inne pytania z języka polskiego
Jak rozumieć pojęcie "Polska Winkelriedem Narodów"?
Paulina Skierska Nowy Sącz
Student Licencjat Staż korepetytora: 6 lat
"Polska Winkelriedem Narodów" to próba ukazania przez Słowackiego koncepcji mesjanizmu. Chodzi o metaforyczne pokazanie...